Denný program v detskom mini centre

 

Čas Činnosť

7.00 8.30      

Schádzame sa, hráme sa námetové hry, cvičíme

8.30

9.00

Umývame sa a desiatujeme

9.00

10.00

Doobedňajšie aktivity motivované týždennými a mesačnými témami – rozumová, literárna, hudobná, výtvarná, jazyková, pracovná, telesná,  výchova
10.00 11.30 Pobyt vonku
11.30  12.30 Umývame sa , obedujeme
12.30 13.00 Hygiena,  príprava na popoludňajší odpočinok
13.00 15.00 Podľa potreby spinkáme, alebo relaxujeme
15.00 Vstávanie, hygiena, olovrant
15.30 

Záujmové činnosti, hra

 

 

Prihlasovanie dieťaťa

 Do nášho zariadenia môžete prihlasovať vaše dieťa celoročne.

 Deti prijímame do škôlky podľa potreby rodiča.

 Nástup dieťaťa do zariadenia môže byť aj v priebehu mesiaca, v tomto prípade účtujeme alikvótnu časť.

 

Štandardná otváracia doba je od 7.00-17.00, podľa dohody flexibilná otváracia doba v závislosti od Vašich potrieb.

 Ak dieťa nepríde v daný deň do zariadenia treba ho odhlásiť do 8.30

 

Počas  prázdnin  je zariadenie zatvorené od  24.12.2013 do 6.1.2014 , znova otvoríme 7.1.2014.